KONTAKTA OSS


Kontaktinformation

Stiftelsen Hamregårdens pojk- och flickby i Orsa (Hamregården)

Nedre Hornbergavägen 26, 794 90 ORSA

Telefon:
070 – 291 09 33 (Ulla Stenfelt Rosenson, tf. direktor)
070 – 893 79 89 (Axel Hambraeus, styrelseordförande)

Epost: info@hamregarden.se

http://hamregarden.se

http://facebook.com/hamregarden

http://instagram.com/hamregarden

Organisationsnummer 884401-3337

plusgiro 647422-5 bankgiro 461-3154