Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.hamregarden.se.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens IP-adress och webbläsarens användaragent-sträng som hjälp för detektering av skräppost.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts visas din profilbild offentligt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

Om du begär återställning av lösenordet kommer din IP-adress att ingå i e-postmeddelandet om återställning.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Akisment anti-spam

Vi samlar information om besökare som kommenterar på webbplatser som använder vår Akismet anti-skräppost-tjänst. Informationen vi samlar in beror på hur användaren konfigurerar Akismet för webbplatsen, men brukar innehålla kommentatorns IP-adress, användaragent, hänvisare och webbplats-URL (tillsammans med annan information som tillhandahålls direkt av kommentatorn såsom dess namn, användarnamn, e-postadress och själva kommentaren).

Personuppgiftsansvarig

Föreningen Uppsala Hamregårdare är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig i samband med ditt medlemskap.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Uppsala Hamregårdare hämtar i första hand in personuppgifter direkt från dig. Det gäller namn, adress, e postadress, vilket ditt första år på läger var, vilken stad och vilket land du bor i samt om du i huvudsak varit på pojkläger eller flickläger.
Utöver detta har Uppsala Hamregårdare ingen intention att samla in mer uppgifter.

Gallring av Personuppgifter

Personuppgifterna behålls under hela tiden som ett medlemskap består. När ett medlemskap upphör sparas personuppgifterna så länge som krävs för att uppfylla de olika ändamål för vilka uppgifterna samlats in. Det kan handla om en övergångsperiod mellan medlemsåren för att kunna kontakta och påminna om en förnyelse av medlemskapet eller om du som medlem är engagerad i något av föreningens åtagande. Uppgifter om förtroendevalda, eller uppgifter som är av allmänt intresse och behöver sparas för att tex. dokumentera föreningens historia kan i undantagsfall sparas längre. 

Varför samlar vi in personuppgifterna?

Uppsala Hamregårdare behöver behandla dina personuppgifter för att fullgöra de förpliktelser som föreningen har gentemot dig som medlem för att kunna administrera medlemskapet, men även för att kunna ge dig information kring föreningens verksamhet. Vidare har vi valt de specifika uppgifter för att kunna rikta information och/eller verksamheten mot utvalda grupper av medlemmar samt för att kunna föra statistik över vilka som väljer att bli medlemmar i föreningen.

Dina Rättigheter

Du har enligt gällande dataskyddslagstiftning rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter. Vid upprepade eller ogrundade förfrågningar om registerutdrag eller rättning av detsamma, har vi rätt att antingen ta ut en administrativ avgift. eller att avstå från att tillmötesgå begäran. En ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse ska innehålla personnummer och namn samt vara egenhändigt underskriven av den registrerade. Registerutdraget skickas endast till den registrerades folkbokföringsadress.

  • Du kan begära att dina personuppgifter rättas.
  • Du har rätt att invända mot behandlingen.
  • Du kan också i vissa fall begära att dina personuppgifter raderas, begränsas eller blockeras
  • Du har rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter, det innebär att dina uppgifter ska kunna överföras till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Du kan också lämna klagomål om Uppsala Hamregårdares hantering av dina personuppgifter direkt till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se)
  • Det kan dock finnas begränsningar i lag som påverkar dina rättigheter ovan.

Ändringar

Uppsala Hamregårdare förbehåller sig rätten att ändra denna policy, bl.a. med anledning av ändringar i gällande dataskyddslagstiftning. Ändringar kommer att publiceras på www.hamregarden.se

E-post: info@hamregarden.se

© 2024 . Drivs med WordPress. Tema av Viva Themes.