MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN

Efter snart sjuttio fantastiska år på Hamregården och sjuttiotvå år med Hamreläger har rekryteringen  av nya Hamregårdare blivit allt svårare och verksamheten krympt så mycket att vår största  bidragsgivare inte längre vill bidra till driftskostnaderna. Uppvärmning, reningsverk samt lön till  personal som kan sköta gården och hålla läger är så dyrt att det blir svårt att finansiera på annat sätt. 
Stiftelsen Hamregården har därför beslutat att lägga ner verksamheten vid årsskiftet. 
Under året har gamla Hamregårdare arbetat med att hitta nya former för att rekrytera  lägerdeltagare. Det kom nya tjejer på flicklägren men tyvärr inte så många som hade behövts. Vi  uppskattar verkligen det arbete som lagts ner och vi vill rikta ett stort tack till alla er som hjälpt till!  Ungdomarna som åkte på sommarens byggläger fick fina upplevelser för livet. 
Stiftelsen Hamregårdens pojk‑ och flickby kommer efter årsskiftet att befinna sig i vilande form utan  tillgångar. Frimurarbarnhuset i Stockholm som äger fastigheten Hamregården, planerar troligen att  sälja den när verksamheten läggs ner. 
Det är med stor sorg vi meddelar att framtida barn och ungdomar inte kommer att få uppleva den  Hamregård vi haft så mycket glädje av. Vi hoppas få träffa så många som möjligt av alla  Hamregårdare under höstens avslutningsläger i tacksägelsens tecken. Tyvärr har vi inte  kontaktuppgifter till alla gamla Hamregårdare, så sprid gärna ordet vidare till de som ni känner.  
Mer information om Hamregårdens Grand Finale kommer att läggas upp på Hamregårdens hemsida,  Facebook och Instagram.  

Stiftelsens Hamregårdens Pojk‑ och Flickby styrelse, genom dess ordförande  
Axel Hambraeus

© 2024 . Drivs med WordPress. Tema av Viva Themes.