STIFTELSENYHETER

25 mars 2019
Till Hamres Veteraner, Vänner och Gynnare, med flera!

Fritiof Nilsson Piraten hade till vana att skjuta upp allt till morgondagen, men dog verkligen på sin dödsdag. Hamre har nu passerat sin dödsdag, men lever vidare som ni märker – dock inte den fysiska anläggningen, den är nu såld, men Stiftelsen Hamregårdens Pojk- och Flickby fortsätter tills vidare. Först och främst med alla efterarbeten, och med att fundera över fortsättningen.

Stiftelsens styrelse möttes sent i januari, och konstaterade att Hamregården under sitt sista verksamhetsår framgångsrikt genomfört en rad ’vanliga’ läger – en värdig och fin avslutning av den sextionioåriga lägerepoken.

Ulla, Anna och Tobias anordnade så två fullbokade Finalläger i oktober-november som en minnesvärd slutpunkt. Dit kom ett hundratal representanter från nästan alla Hamre-generationer som fick återuppleva Hamre som vi mindes det. Många återseenden av vänner och platser, direkt och med hjälp av loggböcker, fotoalbum och en bildslinga som projicerades på väggen i Gillestugan. Bägge lägren samlades vid Hampans grav, och vi besökte Kapellet för enskilda, och en gemensam, gudstjänst.

Styrelsen uttryckte sin djupa tacksamhet till de hängivna eldsjälar som hållit verksamheten igång i så många år, tillsammans med Hampan och Birgitta, och sedan de dragit sig tillbaka från den direkta ledningen – direktorerna Klas och Ulla, lägerledarna Anna och Tobias, och Pelle, Åke och Mikael Rosenson.

Hamregården har nu tömts på de arkiv, memorabilia och möbler som ska bevaras till eftervärlden, och Stiftelsen arbetar med avslutningen av avtal och förbindelser, och förbereder det årsmöte den 7 april då en hel rad beslut behöver tas om bokslut, relationerna framöver med Hornberga by, och formerna för sin egen fortsatta verksamhet.

Bland annat vill vi hålla Hamregårdens hemsida och sociala medier öppna för att kunna kommunicera med er och andra intresserade, föra ut information om vad som händer, och fortsätta samarbetet med Hamregårdens resursnätverk och med föreningen Uppsala Hamregårdare.

Styrelsen tackar nu alla som genom åren generöst stött verksamheten med bidrag och med regelbundna insättningar. De flesta har nu själva avslutat sina autogirokonton, och styrelsen kommer att i samband med årsmötet aktivt agera för att stänga de som då eventuellt återstår.

Följ utvecklingen på Hamres hemsida och sociala medier – se nedan. Jag kommer att återkomma efter årsmötet då vi vet mer både om vad som händer med Hamregården och om Stiftelsens planer.

Hälsar

Eder veteransamordnare  

Björn Grünewald

© 2022 . Drivs med WordPress. Tema av Viva Themes.