ÅRSMÖTE

Välkommen till Uppsa Hamregårdares årsmöte

Styrelsen bjuder in till digitalt årsmöte via zoom söndagen den 16 januari kl 18:00-19:30. Ett mejl har skickats ut till samtliga medlemmar där ni finner en länk till mötet (kontrollera skräpposten om du inte mottagit mejlet). Anmälan är inte nödvändigt med om du vet med dig att du kommer närvara är det uppskattat av oss i styrelsen att du skickar iväg en anmälan via formuläret nedan. Utöver dagordningen kommer en film om ca 10 minuter att visas. Filmen innehåller inspelat material från 80-talet och 2000-talet och är en del av utställningen i gillestugan.
Väl mött!
Hälsningar från Uppsala Hamregårdares styrelse

Dagordning

1.      Mötets öppnande

2.      Fastställande av dagordningen

3.      Val av justerare och rösträknare

4.      Val av mötesordförande och mötessekreterare

5.      Mötets behöriga utlysande

6.      Fastställande av röstlängd

7.      Uppsala Hamregårdares verksamhetsberättelse 2021

8.      Uppsala Hamregårdares ekonomiska rapport för 2021

9.      Revisionsberättelse och styrelsens ansvarsfrihet

10.   Val av ordförande 2022

11.   Val av ledamöter 2022-2023 (styrelsen har 6 ledamöter som väljs för 2 år)

12.   Val av revisor

13.   Val av valberedning

14.   Fastställande av medlemsavgift 2022

15.   Planerad verksamhet 2022

16.   Övriga frågor

17.   Mötets avslutande

    © 2021 . Drivs med WordPress. Tema av Viva Themes.