LÄGER


Vi bygger, målar, spikar, lagar mat, badar, gör vildmarksutflykter och har roligt. På vintern ordnar vi pulkarallyn och ibland åker vi utför i Grönklitt. Du är med i alla aktiviteter och tar eget ansvar tillsammans med dina kompisar. Hamregården blir aldrig färdig (vi började bygga 1949!) och det är det som är det fantastiska.

Hamre är det perfekta lägret för dig och dina kompisar. Ni bor själva i stugor med en stugchef som är en lite äldre person på lägret. Inga vuxna i stugorna, utan ni sköter er själva. Stugchefen är en ansvarsfull person men också en kompis. Hamregården har tre vuxna anställda som finns på gården under lägren.
Under 2014 ordnade vi 17 egna läger och hade fyra inhyrda läger. Du kan se i lägerkalendern när det är dags för nästa läger.

Vi tar starkt avstånd från alkohol, droger och mobbning. Det ska inte få förekomma på Hamregården. Får vi kännedom om att något ändå hänt tar vi genast tag i det.

Du kan läsa mer om Hamregården under Vad är Hamregården? Kom med på läger och fortsätt skapa Hamregården!