Kontaktinformation


110

Stiftelsen Hamregårdens pojk- och flickby i Orsa (Hamregården)

Nedre Hornbergavägen 26, 794 90 ORSA

Tfn 070 – 291 09 33 (Ulla Stenfelt)

E-post info@hamregarden.se

www.hamregarden.se

facebook.com/hamregarden

Organisationsnummer 884401-3337

plusgiro 647422-5 bankgiro 461-3154

Vi som arbetar på Hamregården hittar du här.